Autisme og Intensive Interaction

Udvikling af det vigtigste på en meningsfuld måde Jeg vil gerne dele nogle tanker om autisme og Intensive Interaction. Intensive Interaction skaber social og kommunikativ udvikling gennem delte, meningsfulde og glædesfyldte aktiviteter. Kommunikation og samspil er det centrale formål med Intensive Interaction. Dermed retter Intensive Interaction sig direkte mod de kerneudfordringer, som autistiske mennesker og deres […]

Intensive Interaction og Downs syndrom

Om at møde udfordringer på en afstemt måde Jeg læste for nylig en artikel om sprogstimulering for børn med Downs syndrom. Artiklen nævner nogle udfordringer, som kan betyde, at børn med Downs syndrom ikke bliver stimuleret godt nok sprogligt og faktisk undervurderes af deres omgivelser og derfor faktisk ikke udnytter det potentiale, de har for at lære […]

Det bedste kommunikationsredskab

Du kan hjælpe andre til at skabe klang og genklang Hvad er de vigtigste redskaber i specialpædagogik og specialundervisning? Hvad skal vi prioritere i undervisning og tilrettelæggelse af hverdagen? Hvad er det vigtigste, vi kan bruge tiden til? Der er én ting, der bør gå som en rød tråd gennem alt, hvad vi gør, sammen […]

Formålsbevidsthed eller målstyring?

Ved at slippe kontrollen, kan vi skabe meningsfuld udvikling Har du nogensinde været i en situation, hvor spørgsmålet har været: hvilke mål, skal vi stille op? Hvad er det næste, barnet/brugeren/eleven ‘skal’ lære? For eksempel på et personalemøde eller til en skole/hjem-samtale? Måske i en sammenhæng, der har handlet om med et barn eller en […]

Det komplekse i det simple (video-indlæg)

Video-blogindlæg: Intensive Interaction er en simpel måde at arbejde med det mest komplekse Mads lægger hovedet på skrå, så han bedre kan se, hvordan det grus, han har kastet op i luften, falder nedad, før det rammer hans håndflader. Han ser ud til at nyde synet af de striber, gruset tegner gennem luften. Han smiler […]

Demens og Intensive Interaction

En dybere forståelse af mennesker, der lever med demens Hvordan fungerer Intensive Interaction, når vi bruger tilgangen sammen med mennesker med demens? Hvordan spiller tilgangen sammen med brugen af andre praksisser og tilgange, vi bruger i tilbud for mennesker, der lever med demens? Jeg har spurgt Vickie Lawday, som er uddannet Intensive Interaction-koordinator;en uddannelse hun […]