En liste til selv at tænke over, hvad vi siger om autistiske mennesker

Her er en serviceliste, som ikke nødvendigvis gør tingene lettere. Men den kan hjælpe til at gøre tingene bedre. I stedet for “Ni enkle tricks” får du her: “Ni ret vigtige tidspunkter at stoppe op i arbejdet med autistiske børn og voksne”. Når jeg underviser på koordinatoruddannelsen i Intensive Interaction, er det virkelig vigtigt for […]

Et engageret og levende blik

Et engageret og levende blik Engang læste jeg i et magtanvendelsesskema, at medarbejderen under feltet ”Barnets oplevelse af situationen” skrev ”Barnet er autistisk og har intet verbalt sprog.” Beskrivelsen vidner om, hvordan bestemte forståelser af autisme og andre kommunikationshandicap kan have virkelige og skadelige effekter. Det samme gør udsagn som: ”Han er ikke interesseret i […]

Autisme og Intensive Interaction

Udvikling af det vigtigste på en meningsfuld måde Jeg vil gerne dele nogle tanker om autisme og Intensive Interaction. Intensive Interaction skaber social og kommunikativ udvikling gennem delte, meningsfulde og glædesfyldte aktiviteter. Kommunikation og samspil er det centrale formål med Intensive Interaction. Dermed retter Intensive Interaction sig direkte mod de kerneudfordringer, som autistiske mennesker og deres […]

Intensive Interaction og Downs syndrom

Om at møde udfordringer på en afstemt måde Jeg læste for nylig en artikel om sprogstimulering for børn med Downs syndrom. Artiklen nævner nogle udfordringer, som kan betyde, at børn med Downs syndrom ikke bliver stimuleret godt nok sprogligt og faktisk undervurderes af deres omgivelser og derfor faktisk ikke udnytter det potentiale, de har for at lære […]

Det bedste kommunikationsredskab

Du kan hjælpe andre til at skabe klang og genklang Hvad er de vigtigste redskaber i specialpædagogik og specialundervisning? Hvad skal vi prioritere i undervisning og tilrettelæggelse af hverdagen? Hvad er det vigtigste, vi kan bruge tiden til? Der er én ting, der bør gå som en rød tråd gennem alt, hvad vi gør, sammen […]

Formålsbevidsthed eller målstyring?

Ved at slippe kontrollen, kan vi skabe meningsfuld udvikling Har du nogensinde været i en situation, hvor spørgsmålet har været: hvilke mål, skal vi stille op? Hvad er det næste, barnet/brugeren/eleven ‘skal’ lære? For eksempel på et personalemøde eller til en skole/hjem-samtale? Måske i en sammenhæng, der har handlet om med et barn eller en […]