En dybere forståelse af mennesker, der lever med demens

Hvordan fungerer Intensive Interaction, når vi bruger tilgangen sammen med mennesker med demens? Hvordan spiller tilgangen sammen med brugen af andre praksisser og tilgange, vi bruger i tilbud for mennesker, der lever med demens? Jeg har spurgt Vickie Lawday, som er uddannet Intensive Interaction-koordinator;en uddannelse hun bruger  i  sit arbejde inden for demensområdet i Swansea, Wales. Hun fortæller i gæsteindlægget her om den dybe, menneskelige betydning, det kan have at skabe afstemt kommunikation sammen med mennesker med demens.

Jeg vil gerne skabe forståelse for mennesker med demens
Vickie Lawday har arbejdet inden for det sociale felt i 30 år. Hendes nuværende stilling er som Service and Staff Development Officer inde for socialområdet i Swansea. Én af de ting, der driver hende, er ønsket om at skabe forståelse mellem de mennesker, der lever med demens, og deres omgivelser.

Hun fortæller: “En væsentlig del af mit arbejde er at arbejde med selvejende plejehjem, hvor mit bidrag er at vejlede og opkvalificere personalet. Noget af det allervigtigste for mig er bidrage til, at vi inden for demensområdet ændrer på den måde, vi forstår og hjælper de mennesker, der lever med demens.

Jeg drømmer om at være en del af denne forandring ved at understøtte og uddanne medarbejderne til at at kunne tænke anderledes; så både deres viden og deres dybere forståelse ændres. Således, at vi i sidste ende ser en bedre livskvalitet hos nogen af de mest sårbare mennesker i samfundet.

Jeg står for undervisning i Positive Behavioural Management (”Positiv håndtering af adfærd”) for medarbejdere, der arbejder med ældre mennesker med demens. En del af denne træning handler om fundamentalt at forstå, hvordan demens påvirker hjernen, og hvordan det indflyder på adfærd og kommunikation. Et menneske, der lever med demens, har som alle andre menneskelige følelser og et indre liv, men deres forståelse og evne til at ræsonnere påvirkes af demensen. Intensive Interaction sætter os i stand til at tune ind på personens følelser og virkelig være sammen med personen; at mærke, besvare og anerkende deres følelser.”

De får mulighed for at udtrykke sig, blive hørt og virkelig lyttet til
“For mig er Intensive Interaction en måde, hvorpå, vi kan skabe forbindelse til det enkelte menneske med demens. Og for det enkelte menneske med demens, er det også en måde, hvorpå de i et trygt og ikke-dømmende rum kan skabe forbindelse til sig selv.”

Intensive Interaction er en tilgang, der hjælper mennesker med kommunikationshandicap til at bruge og udvikle det mest basale grundlag for kommunikation. Det vil bl.a. sige evnen til at være sammen med andre, rette sin opmærksomhed mod andre, dele sit personlige rum, bruge og forstå blikkontakt, ansigtsudtryk, gestus og øvrigt kropssprog, bruge stemmen (med og uden ord) og dele og kommunikere følelser til andre. Om det at bruge tilgangen sammen med mennesker, der tidligere har kunnet kommunikere helt almindeligt, fortæller Vickie: “For mennesker, der lever med demens, forstærker brugen af Intensive Interaction virkningen af de andre praksisser, tilgange og metoder, vi bruger sammen med personen. Grunden til dette er, at samspillene i Intensive Interaction gør det muligt for personen at udtrykke sig selv, at blive hørt og virkelig at blive lyttet til. Mennesker med demens har ligesom alle andre et følelsesliv og følelsesmæssige behov. Når praktikeren gennem sin følsomme og afstemte brug af Intensive Interaction virkelig formår at være hos personen, at afstemme sig og at forbinde sig med personen på det emotionelle plan, kan individets behov for at blive mødt følelsesmæssigt opfyldes gennem de samspil, som Intensive Interaction består i.”

Hvad betyder Intensive Interaction for mennesker med demens?
Vickie fortæller: “Det er min erfaring, at når personen støttes i og får m uligheden for at mærke og forbinde sig med sine egne følelser, så genvinder de megen af deres evne til at kommunikere og udtrykke sig selv. De tilsigtede resultater af Intensive Interaction med mennesker med demens er, personen kan indgå i samspil, hvor hun eller han kan:

  • nyde at være sammen med en anden person
  • føle sig forbundet med andre
  • opleve psykologisk og følelsesmæssig forbindelse
  • opleve mindre følelsen af ensomhed og isolation
  • have følelsen af at være en kompetent kommunikationspartner
  • tage del i dialog og det flow, der er i samtaler mellem mennesker
  • skabe deltagelse, der fungerer for begge parter
  • tage del i fatisk kommunikation (den del af kommunikationen, der handler om bare at fornemme, at man er forbundet med andre, hører til, forstår og bliver forstået)
  • blive og føle sig bekræftet
  • sænke stressniveauet og opleve øget trivsel

De ovenstående udfald af arbejdet med Intensive Interaction, afhænger ikke udelukkende af det verbale indhold i samspillene. Men samtidig er det også sådan, at det verbale indhold kan udvikle sig og øges som følge af kommunikationspartnernes deltagelse i fatisk kommunikation, kommunikation med det formål at skabe forbindelse. Intensive Interaction giver personen mulighed for at bruge det kommunikative repertoire, hun eller han allerede besidder. Tilgangen gør det på den måde muligt for personen at opretholde sine kommunikationsfærdigheder i længere tid. Det, at personen får adgang til vedvarende at være en deltagende kommunikationspartner, bidrager til at opbygge, udvikle, styrke eller aktivere de neurale forbindelser, der er involveret i at kommunikere.

I sit arbejde som Service and Staff Development Officer i Swansea bruger Vickie Lawday Intensive Interaction til at skabe følelsesmæssigt meningsfuld kommunikation med mennesker med demens. Tilgangen bidrager til at opfylde dybe menneskelige behov ved at trække og stimulere alle de færdigheder, der er bevaret hos den enkelte.

Intensive Interaction-koordinator
Om det at være Intensive Interaction-koordinator fortæller Vickie: “Det at være Intensive Interaction-koordinator hjælper til at holde fokus på brugen af Intensive Interaction. Koordinatoren spiller en central rolle i at understøtte og fremme brugen af Intensive Interaction i alle samspil med de mennesker, der bruger tilbuddet.
Når der i et demenstilbud er mange andre prioriteter og knapper ressourcer, kan Intensive Interaction bliver overset eller ikke prioriteret. Intensive Interaction-koordinatoren kan bidrage med en passion og entusiasme og forpligte sig på at styrke tilbuddets Intensive Interaction-praksis på en måde, der er tilgængelig og realistisk i det enkelte tilbud.
Intensive Interaction skal integreres som en tilgang, der anvendes i alle samspil og ikke en separat aktivitet, der kun finder sted, når du sidder sammen med en person i længere tid. Intensive Interaction-koordinatorens rolle er at inspirere og motivere kollegerne og dele deres indsigt i, hvor virkningsfuldt Intensive Interaction er for mennesker, der lever med demens.”

Om Vickie Lawday
Vickie er Intensive Interaction-koordinator, hun arbejder med opkvalificering af personale inden for demensområdet i Swansea i Wales og har 30 års erfaring inden for det sociale område. Om sin baggrund for at arbejde med demens – og med brugen af Intensive Interaction fortæller hun: “Min mor havde meget kompleks demens og var syg i mange år. Da jeg påbegyndte uddannelsen til Intensive Interaction-koordinator, ønskede jeg – til minde om hende – at vende denne ødelæggende erfaring til noget positivt. Det var det, der gav mig lysten til at gøre en forskel for dem, der lever med demens.Jeg forsøger at leve mit liv med integritet, og det er en af mine dybeste værdier. Jeg elsker at være i naturen, og jeg er passioneret omkring at bevare vores planet. Jeg elsker at arbejde i haven, at vandre, dyrke yoga, læse og lave smykker. Jeg bor i en smuk landsby, der hedder Bethlehem og ligger i udkanten af Brecon Beacons. Jeg føler mig meget velsignet.”