Du kan hjælpe andre til at skabe klang og genklang

Hvad er de vigtigste redskaber i specialpædagogik og specialundervisning? Hvad skal vi prioritere i undervisning og tilrettelæggelse af hverdagen? Hvad er det vigtigste, vi kan bruge tiden til?

Der er én ting, der bør gå som en rød tråd gennem alt, hvad vi gør, sammen med børn og voksne kommunikationshandicap. Én ting, der bør stå øverst på dagsordenen, fordi den er så grundlæggende for både trivsel, velvære og alt anden læring.

I undervisnings-, bo-, og dagtilbud for mennesker med bl.a. autisme, multihandicap, intellektuelt handicap/udviklingshæmning, degenerative sygdomme (hos både børn og voksne), Downs syndrom, Retts syndrom, Angelmann syndrom og demens, bør kommunikation have allerhøjeste prioritet.

Det gælder for mennesker som:

 • Sigurd, som hovedsagelig kontakter andre ved at tage fat i deres hånd og tager dem med over til computer-rummet, og som oftest undgår blikkontakt.
 • Heba, som har stærke fysiske funktionsnedsættelser, er blind og har hørenedsættelse og kraftige kramper, og som kun vanskeligt kan producere lyde overhovedet.
 • Mille, som har pludselige frustrationsudbrud, der undrer og overrasker omgivelserne, og som kun kommunikerer med få, velkendte personer.
 • Bjørn med Downs syndrom, som har mange ord, men som ofte bliver misforstået, og stopper med at tale, når andre prøver at gætte, hvad han siger.
 • Cecilie med Retts syndrom, hvis omgivelser har svært ved at finde ud af, hvilke aktiviteter, materialer og erfaringer, de skal tilbyde hende
 • Jørgen, der har demens, og som bevæger sig rundt på plejehjemmet og kontakter andre, men hvor samtalen går i stå, når hans efterhånden stærkt forringede talesprog er svært for andre at forstå.

Hvis du i din dagligdag har ansvaret for, at Sigurd, Heba, Mille, Bjørn, Cecilie eller Jørgen trives, udvikler sig og får meningsfulder erfaringer og oplevelser i deres hverdag, ved du nok godt, at kommunikation må og skal være dit vigtigste fokus.

Samtidig er kommunikation netop udfordringen for de mennesker, jeg her skriver om. Dermed bliver det også din udfordring. Der er brug for særlig omtanke i de beslutninger, vi træffer om arbejdet med kommunikation.

Hvilke redskaber skal vi bruge? Hvordan skal vi gå til opgaven? Hvilke hjælpemidler skal vi anvende? Arbejdet med kommunikation skulle gerne hjælpe barnet/den voksne til at føle sig hørt, forstået og udvikle sig. Vores måde at arbejde med kommunikation skal derfor anvende kommunikationsredskaber, der fungerer for den enkelte person. Det vil bl.a. sige, at kommunikationsredskabet skal være …

 • tilpasset den enkeltes sanseapparat
 • tydeligt og forståeligt
 • brugbart for den person, du skal kommunikere med
 • interessant og meningsfuldt for den anden person
 • tilgængeligt, når personen vil kommunikere
 • individuelt tilpasset, så det passer til netop denne persons behov
 • fleksibelt, så det kan bruges i mange forskellige situationer
 • i stand til at passe til personens aktuelle funktionsniveau
 • stimulerende, så det understøtter personens udvikling.

Hvor skaffer vi den slags redskaber? Hvilke udbydere kan hjælpe os med at finde så specialiserede redskaber?

Du behøver ikke at lede længe.

Du har, i kraft af at være et menneske, allerede redskaber, der opfylder alle disse krav. Du har dem endda hos dig lige nu.Ved at være et menneske med ører, øjne, krop, stemme, hænder og bevægelser; et menneske med evnen til at være opmærksom, se den anden, glædes over ham eller hende, give svar og dele erfaringer, har du muligheden for at samskabe kommunikation, der er både meningsfuld, respektfuld, individuelt tilpasset og lige netop i personens nærmeste zone for udvikling. Intet andet redskab kan gøre dette på samme måde.Så du har umiddelbar adgang til det vigtigste redskab til at arbejde menings-, glædes-, og respektfuldt med kommunikationsudvikling. Du har alle virkemidlerne.

Når du betragter, venter og holder din egen adfærd tilbage, får du lettere øje på den andens initiativer.

Det, du lærer, gennem Intensive Interaction, er at bruge redskaber, du allerede har til din rådighed. Du lærer ikke at være noget andet, end du er i forvejen. Men du lærer at bruge det, du allerede har, på den måde, der allerbedst understøtter kommunikationen hos mennesker med kommunikationshandicap. Du lærer om de principper, der giver den anden mulighed for at forstå, hvad det vil sige at kommunikere, tage initiativer, gøre sig forståeligt, forstå andre, udtrykke følelser m.v.

Videoen lige herunder fra Intensive Interaction Institute er en god illustration. De to personer, du ser i videoen er min engelske kollega, Hayley, som er Intensive Interaction-koordinator på en engelsk specialskole og Sam, der er elev på skolen.

I klippet hjælper Hayley Sam med at opbygge en kommunikation, der er både levende, indholdsrig og byggende på Sams egne input. Idet Hayley er opmærksomt tilstedeværende, interesseret og afstemt, sker udviklingen af kommunikation på en naturlig, organisk og dynamisk måde – og helt på Sams egne præmisser.

I videoen lærer Sam om, hvad det vil sige at bevæge andre og blive bevæget, røre og blive rørt, skabe klang og vække genklang. Ved at bruge din energi på at lære Intensive Interaction, lærer du mere om, hvordan din opmærksomme tilstedeværelse, kan hjælpe andre til at få den slags erfaringer.

Har du lyst til at læse mere om, hvordan du kan lære Intensive Interaction, har jeg nedenfor samlet nogle ressourcer og henvisninger, der kan hjælpe dig videre.

Kurser, konsultation og vejledning
Hvis du har lyst til at læse mere om dine muligheder for at lære om Intensive Interaction, kan du se mere om kurser her, og du kan læse om, hvordan du kan få konsultation eller vejledning hjemme eller på arbejdspladsen her.

Litteratur
Dave Hewett, Graham Firth, Mark Barber & Tandy Harrison (2015) Håndbog i Intensive Interaction CDR-Forlag.
Bogen er den første bog på dansk om Intensive Interaction. Den er oversat og bearbejdet til dansk, og er gennemillustreret med farvefotos, der giver et præcist og håndgribeligt indblik i de tekniske aspekter af Intensive Interaction.

Melanine Nind & Dave Hewett (2015) Access to Communication, 2nd edition Routledge
Dette er den første bog om Intensive Interaction, og beskriver både processen med og resultatet af det oprindelige praksisforskningsprojekt på Harperbury Hospital School. Bogen er på engelsk, men forholdsvis lettilgængelig.

Ressourcer her på siden
Under ”Kom i gang” finder du e-bøger, podcasts og henvisinger til litteratur. Der er også en sektion med videoer, hvor jeg fortæller om forskellige aspekter af tilgangen, herunder bl.a. autisme og arousalregulering. Du finder også interviews med Heidi, der er mor til Silas, en lille dreng med intellektuelt handicap, som gennem Intensive Interaction har fået adgang til en meningsfuld og givende udvikling.