Video-blogindlæg: Intensive Interaction er en simpel måde at arbejde med det mest komplekse

Mads lægger hovedet på skrå, så han bedre kan se, hvordan det grus, han har kastet op i luften, falder nedad, før det rammer hans håndflader. Han ser ud til at nyde synet af de striber, gruset tegner gennem luften. Han smiler for sig selv, drejer hovedet og ser ned på Ditte, der også har blikket rettet blødt mod gruset, der falder og Mads’ hænder. Han lader kortvarigt sit blik hvile på hendes ansigt, der åbner sig lidt, han smiler et øjeblik, og hun besvarer hendes smil.

Han ser på hendes hænder, som har fundet noget mere grus frem. Deres blikke mødes igen, og idet Ditte forsigtigt rækker gruset frem, siger han “Ja!” og tager imod et par håndfulde mere. Tilfreds kaster han det nye grus op i luften. Det er i sådanne rækker af øjeblikke, at Mads øver meget komplekse sociale og kommunikative færdigheder: fælles opmærksomhed, gensidighed, turtagning, brug og forståelse af blikkontakt, vokaliseringer og ansigtsudtryk, arousalregulering.

Det helt simple (blikke, grus, bevægelser, lyde) som sted for udvikling af det mest komplekse er kendetegnende for Intensive Interaction. Det er også forholdet mellem simplicitet og kompleksitet, der kan være allersværest at begribe, når tilgangen er ny for én. Nogle af de ord, jeg hører fra mennesker, der første gang ser eksempler på Intensive Interaction, er:

  • naturligt
  • legende
  • enkelt

Hvis jeg spørger om, hvordan de vil beskrive Intensive Interaction-praktikerens stil i de klip, de har set, bruger de ord som:

  • tager sig god tid
  • gør ikke ret meget
  • ser ud til at være der fuldt og helt for den anden
  • kommer ikke med sin egen dagsorden

Alt dette skal og bør karakterisere god Intensive Interaction-praksis. Og det er karakterististika, der er umiddelbart synlige for de fleste. Vi skal ikke se mange sekunder af et klip med god brug af de centrale principper, før vi bemærker den naturlige, fritflydende, karakter af aktiviteterne og den opmærksomme, afstemte stil hos Intensive Interaction-praktikeren.

Når aktiviteterne fungerer, og når praktikeren har tilegnet sig principperne, ser aktiviteteterne meget simple ud. Den måde, de skrider frem på, er simpel nok til, at den mindst erfarne kommunikationspartner forstår og kan mestre dem; og kompleks nok til, at den fanger dennes interesse, engagerer personen og tilbyder meningsfuldt indhold.

Intensive Interaction ser simpelt ud
Når Intensive Interaction grundlæggende ser simpelt ud, skyldes det, at tilgangen bygger på forskning i samspillet mellem spædbørn og deres forældre, som viser, at de samspil, hvorigennem kommunikationen kan etableres og udvikles, netop er simple, glædesfyldte og struktureret gennem den voksnes afstemte, lydhøre måde at besvare spædbarnets egne udspil.  Tidlig kommunikativ udvikling kræver, at den mest erfarne kommunikationspartner opbygger samspillets flow og indhold ud fra netop det, ‘den mindst erfarne kommunikationspartner’ har at bidrage med. Det fleste af os ved intuitivt dette fra de ‘samtaler’, vi har haft med spædbørn og småbørn.

Så Intensive Interaction-aktiviteterne er tilpas simple, og instruktionere er simple. De centrale principper handler om at fokusere på den, der er ved at lære om kommunikation og afstemme sig til ham eller hende. At nyde det, der kommer fra personen følsomt forsøge at besvare input, signaler, bevægelser, lyde og ord. Det er ved at lytte, se, mærke og besvare, at du som Intensive Interaction-praktikere kan opbyggedden dialog og den gensidige, meningsfulde tovejskommunikation, hvori den mindst erfarne kommunikationspartner får lov at lede og føre.

Intensive Interaction understøtter den mest komplekse læring
Aktiviteterne i sig selv er simple, gentagne, glædesfyldte handlingssekvenser, der deles mellem to mennesker, der gradvist udbygger gensidigheden i samspillet. Det, aktivieteterne understøtter, er imidlertid noget af den mest komplekse læring, vi som mennesker kommer til at gennemgå; hele det præverbale grundlag for kommunikation. Evnen til at være kunne indgå i kommunikation med andre, rette sin opmærksomhed mod dem, opbygge fælles aktiviteter, aflæse andre og gøre sig selv forståeligt. Muligheden for at dele sin verden med andre og selv tage del i andres verden.

Håndbog i Intensive Interaction skriver for skriver Dave Hewett, at det basale grundlag for kommunikation på én og samme tid er:

  • den tidligste læring vi tilegner os
  • den mest komplekse læring, vi nogensinde kommer til at gennemgå
  • den mest afgørende og kritiske læring i forhold til alt det andet i vores liv, vi har mulighed for at erfare, lære og indgå i.

Hvis Intensive Interaction er nyt for dig, kan det tage noget tid at forstå dette unikke forhold mellem simplicitet og kompleksitet. At vi skal engagere os fuldt og helt i meget, meget simple aktiviteter for at hjælpe et andet menneske til at få adgang til noget af det mest afgørende, komplekse og meningsfulde, hun eller han kommer til at lære.

I videoen med Mads kan du se, hvor simpelt og naturligt det kan se ud. Hvis du er ny som Intensive Interaction-praktiker, ved du hvad det kræver af dig som praktiker at få det til at se sådan ud. Hvis du har praktiseret Intensive Interaction gennem længere tid, ved du, det er praktikerens evne til at bruge en simpel, afslappet, opmærksom kommunikativ stil, der hjælper personen med kommunikationshandicap til at få adgang til noget af den mest sofistikerede, komplekse og meningsfulde udvikling.

Hvordan ved jeg, om det er simpelt nok? Hvordan ved jeg, at det ikke er for simpelt?
I den interessante og udviklende proces det er at lære Intensive Interaction, vil du i praksis komme til at arbejde med at give responser, der er simple nok, men ikke kedelige. Og komplekse nok, men ikke for svære.

I Intensive Interaction planlægger du ikke på forhånd, at den anden i den næste time skal øve sig på blikkontakt eller turtagning eller fælles opmærksomhed. Du skal ikke på forhånd beslutte dig for, at den anden skal øve udtale. Det er ikke nødvendigt at fastlægge, hvor mange gange, I skal se på hinanden, og det er ikke et succeskriterium, at du får den anden til at gøre noget helt bestemt, som du har planlagt. Det er naturligvis dejligt og et ønsket udkomme, at den anden af egen drift viser støre og større interesse i alt det, der er meningsfuldt, motiverende og interessant ved kommunikation. Det er endda en forventet udvikling.

Men selve denne komplekse udvikling sker som et resultat af din aktive bestræbelse på at afstemme dig fra øjeblik til øjeblik i forhold til det menneske, du sidder over for. Det er det, der gør dig i stand til her og nu – og med dine egne, følsomt afstemte, meningsfulde responser at gribe tegn på engagement, signaler om behov for pauser, skridt hen imod ny udvikling, initiativ til dyb kontakt.

Så du skal ikke have komplekse, abstrakte begreber med dig i aktiviteterne. Du skal ikke have dagsordener eller en stiv struktur, som du fastlægger. Du skal derimod bruge din opmærksomhed på at fange fx bevægelser, toneleje, rytme. Du skal kunne afstemme dig til tempo og skift i tempo i den andens bevægelser. Du skal kunne møde et forsigtigt blik med et blødt, åbent, afstemt ansigt.

Med andre ord: dit fokus, din afstemthed og responsivitet skal du bruge til at fange alt det simple og konkrete, der faktisk sker fra øjeblik til øjeblik. Det er gennem den bestræbelse, du hen ad vejen opnår evnen til på en simpel, naturlig måde at arbejde med den allermest komplekse udvikling.

Litteratur
Dave Hewett, Graham Firth, Mark Barber & Tandy Harrison (2015) Håndbog i Intensive Interaction CDR-Forlag.
Bogen er den første bog på dansk om Intensive Interaction. Den er oversat og bearbejdet til dansk, og er gennemillustreret med farvefotos, der giver et præcist og håndgribeligt indblik i de tekniske aspekter af Intensive Interaction.

Melanine Nind & Dave Hewett (2015) Access to Communication, 2nd edition Routledge
Dette er den første bog om Intensive Interaction, og beskriver både processen med og resultatet af det oprindelige praksisforskningsprojekt på Harperbury Hospital School. Bogen er på engelsk, men forholdsvis lettilgængelig.

Ressourcer her på siden
Under ”Ressourcer” finder du e-bøger, podcasts og henvisinger til litteratur. Der er også en sektion med videoer, hvor jeg fortæller om forskellige aspekter af tilgangen. Én af videoerne fokuserer særligt på autisme.

Kurser
Under “kurser” finder du både introkurser og længerevarende forløb.

Vejledning i forhold til børn og voksne med autisme
Hvis du som fagperson eller forælder er interesseret i et vejledningsforløb, finder du også oplysninger om dette på siden.