God Intensive Interaction-praksis

God Intensive Interaction-praksiskurset er et forløb over seks måneder (med fire fulde undervisningsdage), som sigter mod, at deltagerne opnår god Intensive Interaction-praksis og en god forståelse af tilgangen. Tilmelding forudsætter tidligere deltagelse i introduktionskursus i Intensive Interaction.

Intensive Interaction læres gennem reflekteret og guidet praksislæring. Uddannelse kobles med omhyggelige observationer, begyndende øvelse og kvalificeret sparring og evaluering.

Kurset ”God Intensive Interaction-praksis” hjælper dig i gang med Intensive Interaction. Der er plads til i alt seks deltagere på hvert kursus. Tidligere deltagelse i intro-kursus er en forudsætning. Det er også en forudsætning, at deltagerne har mulighed for jævnligt og hyppigt at arbejde praktisk med tilgangen sammen med en bestemt voksen eller et bestemt barn i kursusperioden.

Kurset ledes af psykolog og stifter af Intensive Interaction Danmark, Ditte Rose Andersen.

Formål
Kursets formål er, at deltagerne udvikler god Intensive Interaction gennem en kombination af bl.a. selvstudie, videoevaluering af egen og andres praksis, præsentation af god praksis og strukturerede diskussioner. Kursets aktiviteter, processer og materialer sigter til sammen mod, at følgende mål opnås for hver deltager ved kursets afslutning, nemlig, at denne:

  • forstår principperne i Intensive Interaction
  • i sin praksis er i stand til at bruge principperne og teknikkerne i Intensive Interaction
  • er i stand til at reflektere over sin egen og andres Intensive Interaction-praksis
  • er i stand til at registrere og dokumentere den udvikling, der sker gennem Intensive Interaction

Indhold
Dag 1
 forbereder deltagerne på at lave videoobservationer og skriftlige observationer som afsæt for Intensive Interaction-praksis med et barn eller en voksen.

Vi går i dybden med, hvordan vi kan lave gode, nærværende, præcise observationer. Der undervises i betydningen af at observere personens spontane, selvvalgte aktiviteter og handlinger. Deltagerne kommer også sammen med underviseren til at reflektere over og diskutere sammenhængen med observation og brugen af Intensive Interaction.

Her genopfriskes også de centrale principper for og formålet med Intensive Interaction.

Endelig gennemgås praktiske og tekniske aspekter af de observationer, som deltagerne skal medbringe på dag 2.

Dag 2 her finder deltagerne, med udgangspunkt i medbragte observationer, et godt udgangspunkt for at bruge Intensive Interaction-praksis. Observationerne gennemgås med fokus på den udvalgte persons adfærd, interesser, repertoire m.v. Både psykolog Ditte Rose og gruppens deltagere giver feedback med henblik på, at den enkelte deltager kan begynde at etablere Intensive Interaction-praksis. Herudover vil dag 2 indeholde undervisning i god praksis med udgangspunkt i videooptagelser med erfarne praktikere.

Dag 3 og 4 vil fokusere på deltagernes Intensive Interaction-praksis med fokus på Intensive Interaction-teknik hos deltageren: hvad fungerer, og hvad fungerer mindre godt?, det basale grundlag for kommunikation hos barnet/den voksne og idéer til fortsat Intensive Interaction-praksis. Herudover vil dag 3 og 4 indeholde teori omkring bl.a. kommunikativ og social udvikling samt arbejdet med at registrere og dokumentere denne hos målgruppen. Der vises eksempler på god praksis og udvikling gennem Intensive Interaction.

Praktiske oplysninger:
Målgruppe: 
fagfolk og forældre, der tidligere har deltaget på introkursus i Intensive Interaction.
Forudsætninger: ud over tidligere deltagelse i introduktionskursus, er det en forudsætning, at deltagerne har mulighed for fokuseret og jævnligt at arbejde med tilgangen med én bestemt person i kursusperioden (herunder adgang til videoudstyr ) og tid til fokuseret at arbejde med den person, deltageren fokuserer på.

Det vil i udgangspunktet sige, at deltageren har mulighed for at arbejde med tilgangen 45-60 minutter tre gange om ugen. Dette gælder fra fire uger før kursusstart. Særlig aftale kan træffes ved forudgående kontakt til Intensive Interaction Danmark).

Sted:
MBK Kursuslokaler, Pilestræde 61, 1112 København K.
MBK ligger 5 minutters gang fra Nørreport st og ti minutter fra Kongens Nytorv, der begge er lette at komme til med offentlig transport.
Der er forplejning hele dagen.

Tid:
Vinteren 2023/2024
Kurset strækker sig over følgende fire onsdage:
Dag 1: d. 1. november 2023
Dag 2: d. 13. december 2023
Dag 3: d. 6. februar 2024 (obs ny dato!)
Dag 4: d. 20. marts 2024

Alle dage er fra kl 9.30 til 15.00 med kaffe og brød fra kl 9.00.

Pris per deltager (per 1. december 2022) : 20.000 kr. + moms, som dækker udleverede materialer (inkl. et eksemplar af Håndbog i Intensive Interaction), frokost og the/kaffe.

Tilmeldingsfristen for kurset er seks uger før kursus-start. Tilmelding er bindende ved tilmelding senere end tolv uger før kursus-start. Ved tilmelding efter denne dato refunderes kursusgebyret ikke, dog forbeholdes der ret til aflysning ved for få tilmeldte. Tilmelding er først endelig, når du har modtaget bekræftelse fra Intensive Interaction Danmark.

Andre God Praksis-kurser
Hvis du har interesse i et kursus i fx Aarhus, er du velkommen til at sende en mail til ditte@intensiveinteraction.dk, så får du besked, når der er nok tilmeldte til, at et kursus kan oprettes. For institutioner er det også muligt at bestille kurset som huskursus.

Tilmelding