God Intensive Interaction-praksis brushup

“God Intensive Interactionpraksis – brushup for tidligere deltagere” har til formål at vedligeholde og udvikle praksisfærdigheder hos tidligere deltagere på kurset “God Intensive Interaction-praksis”.

Tidligere deltagere på kurset God Intensive Interaction-praksis, kan én gang årligt deltage i et brushup-kursus.

Her kan de præsentere og få feedback på deres nuværende praksis. Det sikrer, at praksis af en høj kvalitet opretholdes, og at deltagerne modtager vejledning i fortsat at fordybe sig i og udvikle deres egen praksis. Samtidig giver brushhup-kurset mulighed for netværksdannelse og faglig udveksling med andre Intensive Interaction-praktikere.

Kurset afholdes hvert år i marts måned og er åbent for deltagere, der senest seks måneder før kurset har afsluttet kurset “God Intensive Interaction-praksis”

Kurset ledes af psykolog og stifter af Intensive Interaction Danmark, Ditte Rose Andersen.

Formål
Brushup-kursets formål er:

  • At deltagerne vedligeholder og udvikler eksisterende Intensive Interaction-praksis.  Fokus er derfor på deltagernes igangværende praksis med hovedvægten på videoevaluering og fælles refleksioner over hver deltagers praksis. Alle deltagere vil modtage feedback fra kursusleder und
  • At der skabes kontakt mellem deltagerne, og på den måde bliver en del af et større netværk af Intensive Interaction-praktikere.
  • At deltagerne gennem vidensdeling både får og giver hinanden input til det videre arbejde med Intensive Interaction i deres respektive arbejdssammenhænge

Efter ønske kan der på baggrund af medbragt dokumentation og deltagelse på kurset udstedes kursusbevis.

Indhold
Det vigtigste indhold i brush-upkurset er medbragte video-optagelser og medbragt skriftlig dokumentation. Dette sikrer et konkret, praksisrettet fokus og giver et godt indblik i hver deltagers nuværende praksis.

På dag 1 vil alle deltagere præsentere sig selv og deres arbejde med Intensive Interaction. Herefter vil der være video-evaluering, hvor fokus vil være på deltagerens praksis og tekniske færdigheder med udgangspunkt i de centrale principper i Intensive Interaction.

På dag 2 indledes med videoevaluering for den resterende del af gruppen. Herefter vil gruppen sammen arbejde med de problemstillinger og temaer, som deltagerne på forhånd har tilkendegivet interesse i; eksempelvis fortsat faglig udvikling, registrering/dokumentation, udviklingsmæssig relevans af Intensive Interaction som en del af det øvrige arbejde i tilbuddet/derhjemme. Gruppen udvikler i fællesskab skriftlige produkter til støtte for det videre arbejde.

Efter ønske kan der, på baggrund af det præsenterede materiale, udstedes kursusbevis til deltagerne.

Praktiske oplysninger

Målgruppe: fagfolk og forældre, der senest seks måneder før kurset har afsluttet kurset “God Intensive Interaction-praksis”

Forberedelse og forudsætninger for deltagelse

  • Tidligere deltagelse i kurset God Intensive Interaction-praksis
  • At deltagerne fortsat arbejder med Intensive Interaction
  • At deltagerne forud for kurset har mulighed for skriftligt og på video at dokumentere eksempler på dette arbejde.
  • Deltagerne skal på kurset skulle medbringe dokumentation (skriftligt og på video) af igangværende praksis
  • Deltagerne vil også forud for kurset blive bedt om at beskrive en problemstilling eller en overvejelse, som de ønsker behandlet på kurset.

Deltagerantal: maksimalt 16 deltagere. Ved flere deltagere oprettes evt. et ekstra hold.

Sted: Kursussted i Københavnsområdet. Overnatning indgår ikke i prisen, men kurset vil blive afholdt et sted med overnatningsmulighed enten på stedet eller i nærheden af dette.

Tid: 2021. Præcise datoer er endnu ikke fastsat. Begge dage kl. 8:30-16:00

Pris per deltager: 4500 kr.. + moms, som dækker materialer,  frokost, kaffe og kage.

Tilmeldingsfristen for kurset er fire uger før kursus-start. Tilmelding er bindende ved tilmelding senere end otte uger før kursus-start. Ved tilmelding efter denne dato refunderes kursusgebyret ikke, dog forbeholdes der ret til aflysning ved for få tilmeldte. Tilmelding er først endelig, når du har modtaget personlig bekræftelse fra Intensive Interaction Danmark.

Tilmelding sker ved at skrive en mail til ditte@intensiveinteraction.dk. Spørgsmål om kurset kan også sendes hertil.

Nye datoer annonceres løbende her på siden.