God Intensive Interaction-praksis (huskursus)

Intensivt forløb, der strækker sig over seks måneder (fire fulde undervisningsdage) og sigter mod, at medarbejderne opnår og kan demonstrere god Intensive Interaction-praksis. Deltagelse
forudsætter, at medarbejderne tidligere har taget introkursus i Intensive Interaction. Det forudsættes også, at medarbejderne har rammerne til det praktiske arbejde op til og under kursusperioden.

Intensive Interaction læres gennem reflekteret og guidet praksislæring. Uddannelse kobles med omhyggelige observationer, begyndende øvelse og kvalificeret sparring og evaluering.

Kurset ”God Intensive Interaction-praksis” hjælper dig i gang med Intensive Interaction. Der er plads til i alt otte deltagere på hvert kursus. Tidligere deltagelse i intro-kursus er en forudsætning.

Som huskursus afholdes kurset i egnede lokaler på arbejdspladsen.

Kursets formål
Kursets formål er, at deltagerne udvikler god Intensive Interaction gennem en kombination af bl.a. selvstudie, videoevaluering af egen og andres praksis, præsentation af god praksis og strukturerede diskussioner. Kursets aktiviteter, processer og materialer sigter til sammen mod, at følgende mål opnås for hver deltager ved kursets afslutning, nemlig, at denne:

  • forstår principperne i Intensive Interaction
  • i sin praksis er i stand til at bruge principperne og teknikkerne i Intensive Interaction
  • er i stand til at reflektere over sin egen og andres Intensive Interaction-praksis
  • er i stand til at registrere og dokumentere den udvikling, der sker gennem Intensive Interaction

Indhold
Dag 1 forbereder deltagerne på at lave videoobservationer og skriftlige observationer som afsæt for Intensive Interaction-praksis med et barn eller en voksen.

Vi går i dybden med, hvordan vi kan lave gode, nærværende, præcise observationer. Der undervises i betydningen af at observere personens spontane, selvvalgte aktiviteter og handlinger. Deltagerne kommer også sammen med underviseren til at reflektere over og diskutere sammenhængen med observation og brugen af Intensive Interaction.

Her genopfriskes også de centrale principper for og formålet med Intensive Interaction. Endelig gennemgås praktiske og tekniske aspekter af de observationer, som deltagerne skal medbringe på dag 2.

Dag 2 Her finder deltagerne, med udgangspunkt i medbragte observationer, et godt udgangspunkt for at bruge Intensive Interaction-praksis. Observationerne gennemgås med fokus på den udvalgte persons adfærd, interesser, repertoire m.v. Både psykolog Ditte Rose og gruppens deltagere giver feedback med henblik på, at den enkelte deltager kan begynde at etablere Intensive Interaction-praksis. Herudover vil dag 2 indeholde undervisning i god praksis med udgangspunkt i videooptagelser med erfarne praktikere.

Dag 3 og dag 4 vil fokusere på deltagernes Intensive Interaction-praksis med fokus på Intensive Interaction-teknik hos deltageren: hvad fungerer, og hvad fungerer mindre godt?, det basale
grundlag for kommunikation hos barnet/den voksne og idéer til fortsat Intensive Interaction-praksis. Herudover vil dag 3 og 4 indeholde teori omkring bl.a. kommunikativ og social udvikling samt arbejdet med at registrere og dokumentere denne hos målgruppen. Der vises eksempler på god praksis og udvikling gennem Intensive Interaction.

Forudsætninger: tidligere deltagelse i introduktionskursus i Intensive Interaction samt mulighed for at arbejde koncentreret med tilgangen i kursusperioden. Herunder adgang til videoudstyr og tid til fokuseret at arbejde med den person, deltageren fokuserer på, samt anskaffelse af Håndbog i Intensive Interaction.

Sted: på arbejdspladsen i et egnet lokale (dette afklares fælles ved aftale om kursus)

Tid: Aftales med kunden, men der vil typisk være seks uger mellem dag 1 og dag 2, seks-otte uger mellem dag 2 og dag 3 og otte-tolv uger mellem dag 3 og 4.

Kurset ledes af psykolog og stifter af Intensive Interaction Danmark, Ditte Rose Andersen.

Pris for forløbet: Selve kurset koster 68.000+moms for en gruppe på op til 6 medarbejdere og 76.000 + moms for en gruppe på op til 8 medarbejdere. Hertil kommer udgifter til transport, transporttid og evt. overnatning. Prisen dækker undervisning og vejledning i forløbet samt udleverede materialer og artikler. Prisen dækker ikke “Håndbog i Intensive Interaction”, øvrig litteratur eller udstyr til videooptagelser.

Ved grupper større end 8 medarbejdere: kontakt Intensive Interaction Danmark for nærmere aftale om pris og tilrettelæggelse af forløb.

Det er muligt at kombinere God Praksis-kurset med konsultation omkring enkelte børn/voksne. Kontakt Intensive Interaction Danmark for særligt tilrettelagte forløb.