Hvad er Intensive Interaction?

Intensive Interaction er en tilgang, der fremmer kommunikation og samspil med mennesker med kommunikative handicaps; herunder autismespektrumtilstande, intellektuelt handicap, multihandicap, hjerneskade og demens.

Intensive Interaction er rettet direkte mod at fremme kommunikation og samspil, som er afgørende for trivsel, meningsfulde oplevelser, følelsesen af fællesskab og det at få dækket helt basale behov.

Intensive Interaction er en respekt- og meningsfuld tilgang, der kan læres af alle interesserede fagfolk og pårørende og som har gavnlige effekter både personen med kommunikationshandicap og omgivelserne.

I videoen introduceres tilgangens formål, målgrupper og de centrale principper i Intensive Interaction.