Hvem er Intensive Interaction for?

Intensive Interaction er rettet mod mennesker med kommunikative vanskeligheder, herunder:

  • Autisme/Aspergers syndrom
  • Intellektuelt handicap/udviklingshæmning
  • Ekstremt begrænset verbal eller nonverbal kommunikation
  • Svære sansehandicap (fx døvblindfødte)
  • Svært social tilbagetrækning fx som følge af autisme
  • Handicap, der fører til stærkt begrænsede initiativer, gentagelsespræget og tilsyneladende ensformige aktiviteter, herunder også selvskadende/voldsom adfærd
  • Demenssygdomme
  • Medfødt eller erhvervet hjerneskade