Intensive Interaction

Hvad er Intensive Interaction?
Intensive Interaction er en tilgang, der fremmer kommunikation og samspil med mennesker med kommunikative handicaps; herunder autismespektrumtilstande, intellektuelt handicap, multihandicap, hjerneskade og demens.

Læs mere

Hvem er Intensive Interaction for?
Intensive Interaction er rettet mod mennesker med kommunikative vanskeligheder, herunder:

  • Autisme/Aspergers syndrom
  • Intellektuelt handicap/udviklingshæmning
  • Ekstremt begrænset verbal eller nonverbal kommunikation
  • m.m.
Læs mere

Erfaringer med tilgangen
Læs om Silas, Tom, og Mads, som alle har fået adgang til mere meningsfuld kommunikation, relevant udvikling og bedre livskvalitet gennem brugen af Intensive Interaction.

Læs mere

Intensive Interaction-bloggen
Læs faglige indlæg om Intensive Interaction, kommunikation, udvikling, teknik og brug af tilgangen med forskellige målgrupper her.

Læs mere