Konsultation og vejledning

Hjemmetræning og vejledning i Intensive Interaction for familier
Direkte vejledning med udgangspunkt i den enkelte familie. Vejledning aftales individuelt og vil veksle mellem observation, direkte arbejde med barnet og supervision på baggrund af bl.a. observation og videooptagelser.

Læs mere

Konsultation på arbejdspladsen med fokus på Intensive Interaction
Gør brug af Intensive Interaction Danmarks ekspertise, hvis I vil i gang eller videre med jeres Intensive Interaction-praksis. Et besøg er fx relevant, hvis I vil have input og inspiration til eksisterende praksis, eller arbejder med et barn eller en voksen, der viser tegn på frustration, har en stærkt begrænset kommunikation eller på anden måde er svær at nå.

Læs mere