Konsultation på arbejdspladsen med fokus på Intensive Interaction

Gør brug af Intensive Interaction Danmarks ekspertise, hvis I vil i gang eller videre med jeres Intensive Interaction-praksis. Et besøg er fx relevant, hvis I vil have input og inspiration til eksisterende praksis, eller arbejder med et barn eller en voksen, der viser tegn på frustration, har en stærkt begrænset kommunikation eller på anden måde er svær at nå.

”Du fortjener stor ros og en kæmpe tak for dit bidrag til at gøre Storåskolen endnu bedre. Mine forventninger til, hvad du kunne sætte i gang, er til fulde indfriet. Det var på alle måder en givende proces for os.”

– Skoleleder Martin Bang Madsen, Storåskolen, Holstebro Kommune om to dages konsultation i skolens multiklasse.

arbejds4-750x400
arbejds1-750x400
arbejds5-750x400
arbejds3-750x400
arbejds2-750x400

 

Besøg af psykolog og stifter af Intensive Interaction Danmark, Ditte Rose Andersen med fokus på praksis sammen med det enkelte barn/den enkelte voksne.

I løbet af én eller flere dage får I direkte vejledning og feedback ud fra principperne i Intensive Interaction. Besøget planlægges i samarbejde med medarbejdere og ledelse.

En konsultation er særligt relevant, når:

  • I ønsker at komme i gang med det konkrete arbejde med Intensive Interaction med de børn/voksne, I støtter.
  • I har arbejdet med Intensive Interaction og ønsker inspiration til at komme videre i jeres praksis
  • Der er tale om børn eller voksne med stærkt begrænset socialt samspil og kommunikation og social isolation
  • Barnet/eleven/borgeren ofte er ulykkelig, voldsom eller selvskadende

Konsultationens indhold kan fx være:

  • De første skridt i Intensive Interaction: observation, afstemning og små skridt
  • Demonstration af principper og teknikker (Ditte arbejder direkte med børn/voksne i tilbuddet)
  • Videoanalyse af jeres kommunikation og samspil med den voksne/barnet med fokus på god praksis og god teknik
  • Særlige problemstillinger: ulykkelighed, volsdsomhed, arousalregulering, frustration, social isolation
  • Udvikling af eksisterende Intensive Interaction-praksis

En konsultation sammensættes individuelt, men vil altid indeholde fælles briefing i begyndelsen af dagen/dagene og videoanalyse, feedback og vejledning i gruppe sidst på dagen/dagene.

Varighed: typisk én eller to dage. Længere forløb kan også aftales.
Konsulent: Autoriseret psykolog og stifter af Intensive Interaction Danmark Ditte Rose Andersen
Pris: efter opgavens art og omfang, kontakt Intensive Interaction Danmark for tilbud.
For mere information: kontakt Ditte Rose Andersen på telefon +45 6166 9399 eller mail ditte@intensiveinteraction.dk.