Kurser

Kurser hos Intensive Interaction Danmark


Grundkursus til Intensive Interaction i København og Aarhus
Grundkursus, hvor deltagerne gennem ord og levende billeder lærer om tilgangens formål, baggrund, centrale principper og teknikker. Kurset henvender sig til både fagfolk og pårørende, og inddrager videoeksempler med mange forskellige målgrupper.

Læs mere om kurset

God Intensive Interaction-praksis
På kurset God Intensive Interaction-praksis deltager du i en lille gruppe på et intensivt forløb på seks måneder (fire fulde undervisningsdage). Fokus er på dine praktiske og teoretiske kompetencer i Intensive Interaction, og du lærer om registrering og dokumentation af udvikling og fremskridt hos det barn eller den voksne, du arbejder med.

Læs mere om kurset

Intensive Interaction-koordinator: kursus over 15 måneder
Kursusforløb over 15 måneder, der sigter mod, at deltageren bliver en stærk intern ressource i arbejdet med at implementere Intensive Interaction i et specialpædagogisk tilbud. En Intensive Interaction-koordinator kan bidrage til et respektfuldt og udviklingsorienteret kommunikationsarbejde gennem et dybtgående praktisk og teoretisk kendskab til tilgangen. Uddannelsen består af syv kursusblokke á tre dage samt et intensivt praktisk projekt, som deltageren gennemfører i det tilbud, hun eller han er ansat i.

Læs mere om kurset

God Intensive Interaction-praksis brushup
“God Intensive Interactionpraksis – brushup for tidligere deltagere” har til formål at vedligeholde og udvikle praksisfærdigheder hos tidligere deltagere på kurset “God Intensive Interaction-praksis”.

Læs mere om kurset

 

Kurser på arbejdspladsen


Grundkursus som huskursus
Grundkursus, hvor medarbejderne gennem ord og levende billeder lærer om tilgangens formål, baggrund, centrale principper og teknikker. Kurset retter sig mod organisationer, der ønsker at stifte bekendtskab med Intensive Interaction og/eller at implementere tilgangen. Kurset inddrager videoeksempler med forskellige målgrupper og kan tilrettelægges med henblik på netop de børn/voksne, det konkrete tilbud henvender sig til.

Læs mere om kurset

God Intensive Interaction-praksis som forløb på arbejdspladsen
Kurset er det oplagte næste skridt efter et introkursus i Intensive Interaction. På God Intensive Interaction-kursus indgår medarbejderne i grupper á 6-8 deltagere i intensivt forløb på 6 måneder (fire fulde undervisningsdage). Fokus er på medarbejdernes praktiske og teoretiske kompetencer mht. Intensive Interaction samt evnen til at registrere og dokumentere udvikling og fremskridt hos de personer, der arbejdes med.

Læs mere om kurset

 

Øvrige kurser og arrangementer


Der holdes jævnligt kurser og oplæg i andet regi end hos Intensive Interaction Danmark. Blandt andet hos VIA University College i Aarhus, der afholder temadage og hos Center for Autisme der har kurser om tilgangen med særligt fokus på brugen af den sammen med autistiske mennesker.  Intensive Interaction præsenteres også på diverse konferencer, bl.a. ISAAC, SIKON, Skive-konferencen og Audiologopædis Landsforenings årsmøde. Sådanne kurser og præsentationer vil blive annonceret på siderne for institutioner og konferencer samt på Intensive Interactions Facebook-side.

Aktuelle kurser:
Udover grundkurserne i Aarhus og København er der ingen aktuelle kurser.

For øvrige henvendelser om uddannelse og træning i Intensive Interaction og priser på kurser, uddannelse, træning og vejledning i Intensive Interaction, se intensiveinteraction.dk eller skriv til ditte@intensiveinteraction.dk for nærmere info.