Mads

Intensive Interaction ramte lige ned i Mads’ behov

Lone fortæller om sin søn Mads, der i dag er 18 år. Mads har autisme og intellektuelt handicap. Han indgik for fire år siden som en af de første i et forløb med Intensive Interaction. Det skete på den specialskole, han gik på, hvor Ditte Rose Andersen sammen med sin psykologkollega, Mette Moltke (PPR Frederiksberg) og audiologopæd Anne-Sofie Revsbech Hansen (dengang studerende) arbejdede med Mads. Tidligere havde Mads haft meget lidt gensidig kommunikation og socialt samspil i skolen. Lone lægger især vægt, hvordan Mads udviklede både lysten og evnen til kommunikation og fællesskab:

Tryghed skabes gennem relationer og anerkendelse
I gennem de 1½ år, forløbet varede, fik Mads stille og roligt mere lyst til at kommunikere. Og han udviklede sin evne til at kommunikere. For os forældre betød forløbet med Intensive Interaction, at vi kunne ‘holde ud’ at sende ham i skole, fordi vi vidste, at han havde positive oplevelser, når der blev lavet Intensive Interaction med ham. Vi er rigtig glade for, at tilgangen lægger vægt på relationer. For at være tryg har Mads brug for levende mennesker omkring sig, som tilpasser sig hans niveau. Derfor ramte Intensive Interaction lige ned i hans behov.

 

IMG_5859-442-1024x682
IMG_5786-377-1024x682
1
2

 

Udvikling af kommunikation og samspil
Mads blev gladere og kunne holde ud at gå i skole igen. Herhjemme har vi i forvejen en rigtig god kontakt til Mads, men det var fantastisk at mærke, at han kunne trække ting fra forløbet med sig hjem:

Han tog flere initiativer til samspil, han opsøgte os mere, var gladere, grinede og brugte sit sprog mere; også på eget initiativ. Han blev også bedre til at kombinere det nonverbale og verbale, fx at tale og pege på samme tid. Øjenkontakten blev bedre, og han bruger den fortsat mere aktivt. Han insisterer mere på at blive hørt.

Udviklingen var imponerende set i forhold til, at vi selv har arbejdet meget med bl.a. adfærdsanalyse baseret på motivation. Vi har arbejdet meget ud fra et udviklingsperspektiv. Her har Intensive Interaction givet os et større fokus på nærvær og samvær, uden at sætte mål for udvikling og læring. Intensive Interaction har givet os et nye perspektiver på, hvad der er den rigtige måde at lære på. Man kan nå i mål ad andre, mere snirklede veje. Det er udvikling på en mindre målrettet måde. Det har været inspirerende at blive mere opmærksom på hans signaler og følge ham. For os og Mads har de forskellige tilgange haft en fin sammenhæng. I dag bruger vi selv en blanding af Intensive Interaction og ABA.

Intensive Interaction hjælper børn med autisme med det sværeste
For børn med autisme er det at opbygge relationer noget af det sværeste, men det er præcis det, Intensive Interaction kan hjælpe med. Intensive Interaction giver barnet redskaber til at indgå i samspil og til at svare på andres initiativer. Visualisering, struktur og piktogrammer kan højst være rammen for relationen og samspillet. Og den ramme skal så udfyldes med Intensive Interaction.

Vores erfaring med Mads og Intensive Interaction er, at relationen er omdrejningspunktet. De enkelte elementer i Intensive Interaction, kommunikationens basale grundlag, giver tilsammen muligheden for at skabe relationer. For mig er det, hvad livet handler om: at skabe relationer til andre. Vi håber derfor, at introduktion af metoden her i Danmark kan være med til at bane vejen for en mere relationel tilgang til et menneske som vores Mads i hans videre liv.”