Om Intensive Interaction Danmark

Intensive Interaction Danmark blev stiftet i 2014 med det klare formål at gøre en effektiv, respektfuld og virksom metode tilgængelig i dansk specialpædagogik.

Intensive Interaction Danmark tilbyder højt kvalificeret træning, uddannelse og vejledning i alle aspekter af Intensive Interaction for både forældre/pårørende og fagfolk på individuelt og organisations-niveau. Intensive Interaction leverer kurser, uddannelse, personaletræning, kortere oplæg og individuel vejledning i enkeltsager. Intensive Interaction Danmark er Intensive Interaction Institutes danske samarbejdspartner.

Intensive Interaction Danmark arbejder samtidig gennem formidling på konferencer og i artikler for, at det generelle kendskab til tilgangen øges, således, at familier, specialskoler, specialinstitutioner, dag- og døgntilbud for voksne og plejehjem får mulighed for at bruge tilgangen som en del af det samlede tilbud.

 

 

Internationalt samarbejde

Intensive Interaction Danmark har et tæt samarbejde med Intensive Interaction-praktikere og -koordinatorer i andre lande, herunder EnglandAustralien og Finland. Intensive Interaction Danmark er Intensive Interaction Institutes danske samarbejdspartner med ansvar for kursus-, uddannelses-, vejlednings-, og træningsaktiviteter i Danmark. Der har siden 2012 været et tæt samarbejde mellem Intensive Interaction Institute og Intensive Interaction Danmarks stifter, Ditte Rose Andersen.

Ditte har præsenteret ved den internationale Intensive Interaction-konference i 2014, bidraget til læringsmaterialer om Intensive Interaction for Open Future Learning, US, og undervist engelske fagfolk sammen med Dave Hewett. Ditte har endvidere forestået oversættelsen og bearbejdningen af Håndbog i Intensive Interaction til dansk.