Om forståelser af autisme og autistiske mennesker

I mit faglige virke er jeg optaget af, at vi tager udgangspunkt i det andet menneskes egne interesser, præferencer og udtryksformer.

Meget af den litteratur, der er tilgængelig for fagfolk og forældre, lægger mest vægt på, hvordan autistiske børn og voksne adskiller sig fra “det normale” og mindre på, hvordan forstår sig selv og andre, og hvordan de selv skaber mening i verden.

Da jeg i sin tid skrev speciale, så jeg på, hvordan den slags beskrivelser kan  få virkelige (og negative) konsekvenser for autistiske mennesker. Det kan de bl.a fordi de kan omgivelserne til at interessere sig mindre for, hvad personen selv ønsker, forståer og skaber af mening.

Mit speciale “Stereotype og særegne – om forståelser af autisme og positionering af autistiske subjekter” går i dybden med fremtrædende diskurser om autisme, herunder forskning i kognitive dysfunktioner og handicapteori.

Pointerne fra mit speciale havde jeg siden lejlighed at præsentere på en handicapforskningskonference på Lancaster University. Min poster kan du finde her.

I mit virke som psykolog og som underviser i Intensive Interaction arbejder jeg videre med at skabe mere menneskelige, brugbare og meningsfulde forståelser mellem kommunikationshandicappede mennesker og deres omgivelser.