Silas

Nogle gange kommer kommunikation ikke af sig selv

Læs om Silas’ udvikling gennem Intensive Interaction og se videointerviews med hans mor, Heidi.

For de fleste udvikles kommunikationen naturligt og flydende lige fra fødslen. Vi lærer tidligt at bruge blikkontakt, fælles opmærksomhed, turtagning, ansigtsudtryk, kropssprog, lyde, pludren og siden ord og sætninger. Vi lærer at forstå andre, og de lærer at forstå os. Vi lærer at være at deltage i fælles aktiviteter, udtrykke følelser, lytte til andre og blive lyttet til. Men nogle gange kommer kommunikation ikke af sig selv. Det gælder bl.a. ved autismespektrumforstyrrelser og intellektuelt handicap (”mental retardering”).

Silas var 2, da han fik disse to diagnoser, og han havde ikke bare et stærkt begrænset talesprog, men også i det hele taget begrænset kommunikation og kontakt. Silas var knap tre år, da hans forældre, Heidi og René, gik i gang med at lære om Intensive Interaction gennem et vejledningsforløb hos Ditte Rose Andersen, Intensive Interaction Danmark.

Overvældet af indtryk
På grund af sin autisme bliver Silas nemt overvældet af indtryk, og han havde dengang svært ved at koncentrere sig om ting i længere tid ad gangen. Frustrationer kom bl.a. til udtryk ved, at han slog sit hoved ind i ting. Nogle gange hjalp det, når han kom ud i haven og kunne se på, lugte og røre ved blomster og blade, men tit var det svært at finde ud af, hvordan man kunne trøste med og kommunikere med ham på en måde, han forstod.

I Intensive Interaction tager man udgangspunkt i de ting, personens selv interesserer sig for, og man lærer at besvare personens egne udspil. Tilgangens principper læres gennem både undervisning, praktisk øvelse, videoanalyse, og supervision og vejledning med en erfaren Intensive Interaction-koordinator.

Bedre til at se hans signaler
I forløbet med Silas begyndte Heidi og René begyndte at lægge mere mærke til Silas’ måde at snurre med hjulene på bilerne, de lyttede mere til klangen i hans stemme, de bemærkede tempoet i de ting, han selv lavede, hans ansigtsudtryk og bevægelser. De så med andre ord de dele af Silas’ egen adfærd og egne interesser, som de forsigtigt kunne begynde at være med i. De øvede sig i at lade Silas lede og føre, så han oplevede at have indflydelse på leg, kommunikation og samspil. Det betød også, at de blev bedre til at se de signaler, der fortalte, hvornår han var parat til leg, og hvornår der var brug for en pause.

Og gradvist begyndte Heidi og René selv at holde flere pauser, give mere plads, vente mere på Silas, og det hjalp Silas til selv at tage initiativet i samspillene. Det hjalp forældrene til at blive mere sikre på, hvad Silas gerne ville, fordi der var plads til, at han kunne vise det. Dermed begyndte kommunikationen og de sociale samspil at give mere mening for Silas.

Han mærker at andre lytter
Gennem Intensive Interaction er der etableret en dybere og mere gensidig forståelse mellem Silas og omgivelserne. Det har bl.a. betydet, at Silas:

  • i højere grad nyder og selv inviterer til leg, dialog og samspil
  • kan koncentrere sig i længere tid af gangen – både alene og i samspil med andre
  • har længerevarende samspil, lege og dialoger med sine forældre og andre
  • i stigende grad bruger blikkontakt, lyde og ansigtsudtryk til at kommunikere med
  • bedre kan lade sig trøste, når han er ked af det og har brug for det
  • spiser mere og mere varieret, hvor han tidligere spiste meget lidt og var undervægtigtager flere initiativer i både motoriske, fysiske, sociale og kommunikative aktiviteter.

Den udvikling er sket gennem Intensive Interaction-aktiviteter, der på én gang er fokuserede, simple og glædesfyldte. Aktiviteter, der altid tager udgangspunkt i Silas’ egne signaler og input, så han mærker, at andre lytter, ser og forstår.

I de fem små videointerview nedenfor kan du høre Heidi fortælle om forskellige aspekter af forløbet med Intensive Interaction, bl.a. om optakten til forløbet, udviklingen gennem forløbet og betydningen af vedvarende at øve sig i og fokusere på at følge Silas’ egne interesser og udspil.