Hjemmetræning og vejledning i Intensive Interaction for familier

Hjemetræning og vejledning er en god mulighed for forældre til børn med handicap, der ønsker at bruge tilgangen sammen med deres barn med fx autisme, intellektuelt handicap, multihandicap, Downs syndrom, Angelmann syndrom eller Rett syndrom.

Det at lære at bruge tilgangen som forælder kan skabe glæde og udvikling – også som forælder til voksne børn.

På en individuelt tilpasset og virkningsfuld måde lærer du at bruge tilgangen sammen med dit barn.

Et forløb, hvor I lærer at bruge Intensive Interaction støtter bl.a. barnets udvikling af:

 • Kontakt, social kommunikation og samspil
 • Leg, dialog og fælles opmærksomhed
 • Evnen til at udtrykke og dele følelser
 • Evnen til at lære i sociale sammenhænge
 • Funktionel kommunikation

Et forløb med Intensive Interaction kan enten foregå som hjemmetræning eller som et mere afgrænset vejledningsforløb.

Hjemmetræning er et særligt tilbud, hvor forældre til børn med handicap kan få støtte til at træne deres børn i hjemmet som alternativ til et specialtilbud; enten på hel- eller deltid. Ved hjemmetræning dækkes bl.a. udgifter til tabt arbejdsfortjeneste, supervision, materialer m.v.

Et hjemmetræningsforløb med Intensive Interaction indebærer:

 • Hyppig og jævnlig livesupervision, hvor vi sammen arbejder med barnet og med at udvikle jeres færdigheder i tilgangen
 • Fælles videoevaluering, hvor vi med udgangspunkt i principperne for Intensive Interaction evaluerer og udvikler jeres praksis samt følger og dokumenterer barnets udvikling.

I kan læse mere på Socialstyrelsens hjemmeside om hjemmetræningsordningen ved at klikke her, og I kan kontakte jeres sagsbehandler, hvis I ønsker at søge om hjemmetræning med Intensive Interaction.

Intensive Interaction er godkendt som hjemmetræningsmetode i Københavns Kommune. I er velkomne til at kontakte Intensive Interaction Danmark for at høre mere om muligheden for jer og jeres barn på ditte@intensiveinteraction.dk eller +45 6166 9399.

Tilpassede vejledningsforløb vil bestå at en vekslen mellem

 • Besøg i hjemmet, hvor både du/I selv og jeg laver Intensive Interaction med barnet. Et besøg vil typisk have en varighed af ca. tre timer.
 • Video-analyse af samspillene med barnet, så vi både får øje på barnets udvikling (og dets potentiale for udvikling!) og på, hvordan du/I som forældre understøtter denne.
  Da vi alle lærer meget forskelligt, aftaler vi altid sammen, hvordan forløbet bedst kan understøtte jeres samspil med og kommunikation med barnet; og dermed barnets udvikling, trivsel og læring.

Vejledningens varighed og hyppighed aftales individuelt. Typisk vil vejledning i hjemmet ligge med 4-8 ugers mellemrum. Ind i mellem disse besøg vil der ligge videoanalyse/supervision hos Intensive Interaction Danmark.

Priser per 1. januar 2021 (uden moms): direkte vejledning i hjemmet og efterfølgende videosupervision takseres med 1500 kr./time

Dertil kommer transporttid (300 kr. per påbegyndte halve time) samt udgifter til transport og evt. overnatning.  Det er muligt at søge sin kommune om finansiering af et vejledningsforløb.

For mere information: kontakt Ditte Rose Andersen på telefon +45 6166 9399 eller mail ditte@intensiveinteraction.dk.

“Det forløb, vi har fået bevilliget med Ditte Rose om Intensive Interaction, har allerede nu givet os en kæmpe stor værdi. Vi har fået en helt anden tilgang til samværet og kommunikationen allerede – og vi forventer os utroligt meget mere af forløbet og af den effekt, som det får i relationen med Silas – og for Silas’ trivsel og livskvalitet generelt.

Vi har faktisk allerede været meget rørte over både metodens effekt og muligheder – og Dittes konkrete hjælp og sparring, som allerede har givet os nye, meget meget positive oplevelser med Silas. Lige fra aflastningspersonens tur i svømmehallen med ham, til spisesituationer med bedstemor og alle mulige andre hverdagssituationer i hjemmet. Af hjertet tak.”

– Heidi, mor til Silas, dengang knap 3 og diagnosticeret med ASF og intellektuelt handicap.